Een nieuwe wending

De opname in een woonzorgcentrum (rusthuis) is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis. Nochtans geeft deze opname vaak een positieve wending aan een mensenleven.

Voor de meeste senioren is het een manier om terug uit het isolement te treden dat ouder worden met zich mee kan brengen. Ze leggen terug contact met anderen, verleggen terug grenzen en verruimen opnieuw hun leefwereld.

Daarom willen we het verblijf in een woonzorgcentrum in de ruime zin bekijken en niet als 'laatste' fase. Voor de meeste senioren kondigt een opname een nieuwe, positieve fase in hun leven aan.

Wij benoemen de term 'rusthuis' dan ook als voorbijgestreefd. Wij vinden 'woonzorgcentrum' meer van toepassing.

Hoe wij hier als organisatie en medewerkers vanuit ons beleid mee omgaan, is van zeer groot belang.

 
 
 
opname